Benes fredes

Es basa en estimular el metabolisme del nostre cos per reafirmar-lo, hidratar-lo i humidificar la pell, a més a més, afavorir la pèrdua de greixos i calories. Es mullen unes benes amb uns preparats a base d’herbes i productes naturals tot aplicant-los sobre la zona del cos a tractar.

Benes fredes a Vilafranca del Penedès